Tussenbericht artikel 38 vragen inzake kortingspas

Tussenbericht artikel 38 vragen GBG inzake kortingspas

Beantwoording artikel 38 vragen inzake Verkeerssituatie kruising Fluwelensingel en Tiendewegbrug

Beantwoording artikel vragen GBG inzake Verkeerssituatie kruising Fluwelensingel en Tiendewegbrug

Nieuwe bestuursleden

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2019 zijn de volgende bestuursleden benoemd: Jan van Ingen, voorzitter Annika Verkaik, lid Martin Ouweneel, lid Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, reeds zittende bestuursleden: Jan van de…

Algemene Ledenvergadering

Vanavond, 14 februari, houden wij een Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt: het kiezen van nieuwe bestuursleden.  

Beantwoording artikel 38 vragen GBG inzake Turfmarktkerk no. 4

Onderstaande link betreft de beantwoording van het college van onze artikel 38 vragen inzake de turfmarktkerk.  Beantwoording artikel 38 vragen GBG inzake Turfmarktkerk no. 4

Verkeersveiligheid Thorbeckelaan

Op 16 januari 2019 hebben wij artikel 38 vragen gesteld over het onderwerp: verkeersveiligheid Thorbeckelaan. Onderstaand de beantwoording van de vragen door het college: 1. In het artikel blijkt uit een rapport van de Verkeers Ongevallen…

VVD en GBG: Extern onderzoek nodig naar dossier Turfmarktkerk

VVD en GBG willen een onafhankelijk onderzoek naar het dossier Turfmarktkerk. Nu houdt het college van B en W dit onderzoek volgens de fracties in eigen beheer, en dat is als een slager die zijn eigen vlees keurt, vinden de fracties. Want ook…

Turfmarktkerk

Als fractie van GBG hebben wij artikel 38 vragen gesteld aan het college van B&W. Reden is dat wij van mening zijn dat het college niet transparant alle informatie verstrekt over de gang van zaken met betrekking tot het hele proces van sloop…