Vragen "kiezers" om ander beleid?

Heeft iedereen nu echt gewonnen of vragen de 'kiezers' om een ander beleid? Wie de avond van woensdag 20 maart j.l. heeft gevolgd kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de lijsttrekkers in hun slotbeschouwing bijna allemaal trots en blij…

Niet tegen elkaar, maar met elkaar!

Vandaag in GP onderstaand artikel over de veranderingen die wij graag willen doorvoeren in de politiek van Gouda. NIET TEGEN ELKAAR MAAR MET ELKAAR. Door Marianka Peters Gouda - Gemeente belangen Gouda (GBG) heeft schoon genoeg van de…
,

Artikel 38 vragen inzake “Verkeersmaatregelen op onveilige singels”

Gouda, 18 maart 2019 Geacht College, Naar aanleiding van de publicatie in de media van vrijdag 15 maart j.l. inzake bovengenoemd onderwerp heeft de fractie van GBG een aantal vragen die wij u hieronder willen voorleggen. In de eerst…

Technische vragen verhoging investeringskrediet sporthal De Tobbe

Geachte griffie, Namens GBG heb ik de volgende technische vragen voor het onderwerp: verhoging investeringskrediet voor de bouw van sporthal De Tobbe 1 welke bezettingsgraad is nodig om tot een dekkende exploitatie…

Technische vragen Nota Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

Gouda, 13 maart 2019 Technische vragen naar aanleiding van de Nota Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) Voor de behandeling van het IHP zou de fractie van GBG graag antwoorden willen hebben op de navolgende vragen: 1. In…

Artikel 38 vragen "Gezin weg uit Gouda"

Onderwerp: Artikel 38 vragen “Gezin weg uit Gouda” Geachte College, De fractie van GBG heeft via de media begrepen dat een Gezin in Gouda is vertrokken vanwege overlast (AD van 12 maart 2019). Onder meer werd aangegeven dat de…
,

Turfmarktkerk

Een avondje Beroep-/bezwarencommissie altijd interessant. Donderdagavond 7 maart j.l. vond in het Huis van de Stad de behandeling plaats van het bezwaar van de eigenaar van de Turfmarktkerk tegen de Gemeente plaats over de "bestuursdwang"…

Eerste bestuursvergadering nieuwe samenstelling

Op 6 maart 2019 de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling. Van links naar rechts: Martin Ouweneel (lid), Peter de Kamper (penningmeester, vice-voorzitter), Annika Verkaik (lid), Jan van Ingen (voorzitter) en Jan van de Heuvel (secretaris). Eerste…