Antwoord technische vragen kruising Tiendeweg Fluwelensingel.

De gemeente gouda heeft gereageerd op de vragen die GBG heeft gesteld over de gang van zaken bij de kruising Tiendeweg Fluwelensingel. Lees hier de vragen.

Antwoord:

aanvullende technische vragen betreffende:

inrichting kruising Fluwelensingel/Kleiwegbrug

3.

De situatie is voor wat betreft de Verkeer Regel Installatie ( VRI) ingrijpend gewijzigd voor fietsers en voetgangers die willen oversteken vanaf Klein Amerika richting centrum en vv. Maar ook voor de fietsers die vanaf de Fluwelensingel linksaf naar het centrum willen.

Als het driekleurig verkeerslicht voor fietsers groen wordt en de fietsers amper zijn opgestapt om richting Tiendewegbrug te fietsen wordt het verkeerslicht voor automobilisten die richting Blekerssingel willen rijden ook groen. Dit levert een gevaarlijke conflictsituatie op voor de fietsers. Als de fietser eenmaal kans heeft gezien de kruising op te komen, wordt hij / zij geconfronteerd met tegenliggers (auto’s die vanaf de Blekerssingel richting Fluwelensingel rijden). Er dient zich dan een tweede mogelijke gevaarlijke verkeerssituatie aan.

Mede gelet op de zeer onoverzichtelijke en drukke situatie met overstekende voetgangers, uitstappende buspassagiers en wachtende fietsers vindt de fractie van GBG de nieuwe ontstane situatie op bestaand kruisingsvlak voor deze kwetsbare groep weggebruikers (fietsers) onaanvaardbaar.

Het komt ons voor dat deze weggebruikers een “eigen “ groenfase nodig hebben om zo veilig mogelijk vanaf de Fluwelensingel de Tiendewegbrug op te rijden.

Vraag:

          Deelt U ons standpunt met betrekking tot de gevaarszone op de kruising en zo ja bent U dan bereid om zo snel mogelijk tot aanpassing over te gaan ?

Antwoord: Ja. De bedoeling is dat de regeling van de verkeerslichten zodanig wordt aangepast dat de afwikkeling van het (brom) fietsverkeer, dat vanuit de richting Fluwelensingel naar de Tiendewegbrug rijdt, wordt losgekoppeld van het gemotoriseerd verkeer.

Zo niet dan zien wij graag welke argumenten U hanteert om de huidige situatie te handhaven.

4.

Achter de bushalte is zoals eerder aangeven bij onze eerste vragen, is het voetpad verdwenen en is daarvoor in de plaats een rood betegeld fietspad gekomen. Uit de totale inrichting maken wij op dat dit fietspad in het bijzonder is bestemd voor fietsers om hen van de rijbaan te houden en een eigen veilige omgeving te bieden.

Vraag:

Kunt U aangeven als dit fietspad als verplichtend is bedoeld, waarom er dan  niet een bord model G11 is geplaatst (blauw bord met afgebeelde witte fiets) bij de aanvang van dit pad ?

Antwoord: Uw opmerking is correct. De bedoeling is om dit stukje “fietspad” alsnog aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad door middel van het bord G12a.