Artikelen door Peter de Kamper

Vragen “kiezers” om ander beleid?

Heeft iedereen nu echt gewonnen of vragen de ‘kiezers’ om een ander beleid? Wie de avond van woensdag 20 maart j.l. heeft gevolgd kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de lijsttrekkers in hun slotbeschouwing bijna allemaal trots en blij waren dat ze hadden gewonnen of tenminste niet teleurgesteld waren met een zetel verlies. […]

Niet tegen elkaar, maar met elkaar!

Vandaag in GP onderstaand artikel over de veranderingen die wij graag willen doorvoeren in de politiek van Gouda. NIET TEGEN ELKAAR MAAR MET ELKAAR. Door Marianka Peters Gouda – Gemeente belangen Gouda (GBG) heeft schoon genoeg van de huidige bestuurscultuur in Gouda. Volgens bestuur en fractie speelt de coalitie versus oppositie een te grote rol, […]

Technische vragen verhoging investeringskrediet sporthal De Tobbe

Geachte griffie, Namens GBG heb ik de volgende technische vragen voor het onderwerp: verhoging investeringskrediet voor de bouw van sporthal De Tobbe 1 welke bezettingsgraad is nodig om tot een dekkende exploitatie te komen? 2 Wat is daarvan al binnengehaald? a door verschuivingen van andere locaties b door nieuwe contracten/nieuwe invulling Met vriendelijke groet, Theo […]

Artikel 38 vragen “Gezin weg uit Gouda”

Onderwerp: Artikel 38 vragen “Gezin weg uit Gouda” Geachte College, De fractie van GBG heeft via de media begrepen dat een Gezin in Gouda is vertrokken vanwege overlast (AD van 12 maart 2019). Onder meer werd aangegeven dat de gemeente zijn klachten heeft genegeerd. Dit artikel roept bij de fractie van GBG de navolgende vragen […]

,

Turfmarktkerk

Een avondje Beroep-/bezwarencommissie altijd interessant. Donderdagavond 7 maart j.l. vond in het Huis van de Stad de behandeling plaats van het bezwaar van de eigenaar van de Turfmarktkerk tegen de Gemeente plaats over de “bestuursdwang” dat hem werd opgelegd door het College van B&W. De advocaten van de eigenaar hebben aangegeven waarom de bestuursdwang ten […]

Eerste bestuursvergadering nieuwe samenstelling

Op 6 maart 2019 de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling. Van links naar rechts: Martin Ouweneel (lid), Peter de Kamper (penningmeester, vice-voorzitter), Annika Verkaik (lid), Jan van Ingen (voorzitter) en Jan van de Heuvel (secretaris). Eerste prioriteit: ledenwerving om de partij meer financiële daadkracht te geven om avonden te organiseren in Goudse wijken, luisteren naar […]