Parkeerbeleid Gouda

Parkeerbeleid Gouda

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft, in nauwe samenwerking met de fractie van Gouda Positief, artikel 39 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het nieuwe parkeerbeleid in Gouda. Voor beide fracties was er een directe aanleiding om hierover vragen...
Spannende raadsvergadering

Spannende raadsvergadering

Op 10 april jl. kwam de Goudse gemeenteraad bijeen voor de besluitvormende raadsvergadering. Op deze volle (reguliere) agenda stond ook een zogeheten ‘verzoek tot interpellatie’ geagendeerd. Dat verzoek was tijdig ingediend en het college had over dat verzoek...
AZC Molenwiek

AZC Molenwiek

Op 27 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over het verhogen van het aantal opvangplekken in het Molenwiekgebouw in de Goudse Poort. De fractie van Gemeentebelangen Gouda had vooraf vragen van technische aard gesteld die alle naar behoren waren...
Kunst openbare ruimte

Kunst openbare ruimte

Op 20 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over de waardemeting die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, zoals vastgesteld in de Cultuurnota ‘Gouda sterker met cultuur 2023-2027’. De fractie van...
GBG ontvangt de burgemeester en griffier

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het college, in aanwezigheid van de griffier. Gesproken is over het VNG-congres...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG