Kort verslag van de vergaderingen van de Raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 3 en 5 juni 2024.

In de eerste vergadering kwam de beeldvorming aan de orde en in de tweede de oordeelsvorming.

De agenda bestond uit twee agendapunten te weten: het bestemmingsplan Goudasfalt en het bestemmingplan PWA Kazerne.

In de vergadering van 3 juni 2024 waren bij de behandeling van het bestemmingplan Goudasfalt 7 insprekers aanwezig. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde. Uit hun bijdragen bleek dat naar hun oordeel de gemeente te weinig ruimte liet voor uitbreiding maar ook te veel met regeltjes e.d. kwam. Ook vonden zij dat de participatie met de gemeente vanaf 2021 stroef was verlopen. Maar uitbreiding kost geld en wellicht ook veel Bopa procedures, is mijn opvatting. Een andere inspreekster vond dat met name de 1000 m2 uitbreiding te weinig was. Ook de scouting wilde iets meer speelruimte. Maar er was ook een bewoner van de Gouderaksedijk die kwam inspreken over de theaterbakkerij i.v.m de geluidsoverlast die deze inspreker had. Die leidde tot een debatpunt van de SGP. De laatste inspreker van de avond had vooral moeite met het bestuur van de stichting, omdat hij een wielercafé probeerde op te zetten maar daarin vooral was tegenwerkt. Hij gaat mogelijk de Nationale Ombudsman inschakelen.

Dan het bestemmingplan PWA (Prins Willem-Alexanderkazerne). Hier waren de insprekers van de fietsersbond en van Rover. Bezorgdheid werd door hen uitgesproken over de fietsers van en naar de scholen. Mogelijk zou er uitgang komen naar de Burg. Van Reenensingel. Ik heb geopperd om de bus-sluis te verleggen maar dan in de richting van de Van Heemkerkstraat. Daar zou door de gemeente naar gekeken gaan worden, althans volgens de verantwoordelijke Wethouder die mijn vraag mee zou nemen. Ook heb ik nog een vraag gesteld omtrent het parkeren. Er is voldoende ruimte om te parkeren, zo werd mij gesteld, om aan de norm te voldoen. Dit voorstel gaat meteen door naar de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2024.

Dan de oordeelsvorming van de bestemmingsplannen op 5 juni 2024. Hiervoor waren 4 debat punten. Een partij was van opvatting dat het bestemmingsplan Goudasfalt, in de geest van de Omgevingswet, nog niet voldoende voldragen was om tot besluitvorming te komen. Daar dachten de andere partijen in de commissie anders over. Een andere partij had nog een aandachtspunt over het geluid dat afkomstig is van de theaterbakkerij. Daarin kon ik mij helemaal vinden. Mogelijk komt hierover nog een motie in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2024 aan de orde.

Een andere partij vond dat de Stichting GOUDasfalt te weinig informatie gaf aan de commissie/gemeenteraad, met name de jaarverslagen en andere documenten komen niet door in de vergaderingen. Nu is het wel zo dat een stichting niet alles behoeft over te leggen. Maar het stichtingsbestuur van GOUDasfalt zegde zelf toe eraan te gaan werken om meer openheid in dit soort stukken te geven. Ook hierover is het niet uitgesloten dat er nog een motie aan de orde wordt gesteld in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 12 juni 2024.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG