Algemene ledenvergadering 27-11-2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van GBG op 27-11-2018 was het belangrijkste agendapunt een wisseling in het bestuur.

Fried Oosterwijk

Fried Oosterwijk heeft, na jaren lang het voorzitterschap van GBG te hebben uitgeoefend, gemeend te moeten stoppen als voorzitter van het bestuur van GBG. 

GBG wil Fried dan ook bedanken voor zijn inzet, in soms moeilijke tijden, waarin het voortbestaan van de partij op het spel stond, maar hij toch kans heeft gezien, de eenheid te bewaren. Dit kwam vooral doordat hij zijn politieke opvattingen niet opdrong aan de fractie of het bestuur, maar toch duidelijk aanwezig was met een gefundeerde mening die hij niet onder stoelen of banken stak.

Fried namens GBG bedankt.

Het voorzittersschap zal tijdelijk worden waargenomen door de vice-voorzitter René van Dijck, tot het bestuur, conform de statuten, uit haar midden een nieuwe voorzitter heeft gekozen.

Jan van den Heuvel

Tegelijkertijd is GBG verheugd dat Jan van de Heuvel unaniem door de ledenvergadering is gekozen tot nieuw bestuurslid van GBG. 

GBG zal zeker gebruik kunnen (en gaan) maken van zijn kennis op het gebied van verkeer en handhaving. Maar ook op bestuurlijk vlak heeft Jan de nodige ervaring.

Welkom Jan bij het bestuur van GBG.