Evaluatie verkiezingen en vooruit kijken

26 maart 2018

Voorzitter, dank voor de organisatie van de verkiezingen en felicitaties voor de winnaars, maar:

NIET DE POLITIEK MAAR DE KIEZER HEEFT ALTIJD GELIJK.

De inwoners van Gouda hebben zich uitgesproken over hoe de gemeenteraad er uit moet gaan zien voor de komende periode.

Als GBG zijn wij ontzettend blij dat het gelukt is om ons zetel aantal te verdubbelen.

Ondanks het feit dat een enkele partij hier in de gemeenteraad bij herhaling kenbaar maakte ons liever kwijt dan rijk te zijn, heeft het nuchtere en gezonde verstand van de inwoners van Gouda gezegevierd. Het gedoe ‘tegen’ GBG zal allemaal wel bij de campagne horen maar dat was in ieder geval niet onze campagne vonden ook veel inwoners.

Mijn grootste compliment gaat dan ook uit naar alle inwoners die hebben gestemd. Met een opkomstpercentage van bijna 57% , dat in vergelijk met andere steden een hoge score is, maken onze inwoners duidelijk dat zij betrokken willen zijn bij ons politiek handelen.

En om hen niet teleur te stellen en te werken aan het dichterbij brengen van de politiek bij de inwoners zullen wij als GBG, maar ik verwacht dat van de hele raad, de komende jaren ons nog meer moeten richten op datgene wat leeft onder de inwoners.

Voorzitter, ik ga niet mijn hele verkiezingsprogramma opdreunen maar wil wel kenbaar maken dat het betrekken van de inwoners bij ons doen en laten cruciaal is voor de toekomst van Gouda en het verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij de Goudse Politiek.

HOE NU VERDER 

Het politiek spectrum in de gemeenteraad blijft heel divers. Maar deze samenstelling van de raad is de keuze van de inwoners van Gouda. Het is een prima uitgangspunt om te proberen om tot een zo’n breed mogelijke coalitie te komen. Een coalitie die qua samenstelling recht doet aan de uitslag van de verkiezingen.

Een coalitie waar daadwerkelijk sprake is van een evenwichtige representatieve vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen in Gouda. Een coalitie met een programma dat alles in zich heeft van een, zoals wij dat noemen, ‘maatschappelijke agenda’ voor de stad voor de korte en lange termijn. De strategische verkenning 2018 -2022 kan daarbij als leidraad dienen.

In dit verband verwijs ik graag naar het “Zwijndrechts model” waarbij alle partijen in de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het stand komen van een ‘maatschappelijk akkoord’/raadsakkoord. Een dergelijk model kan, gelet op de diversiteit aan partijen en de inhoud van alle programma’s, mogelijk ook van toepassing kunnen zijn voor Gouda. (zie voor nadere informatie gemeente Zwijndrecht).
Voorwaar geen makkelijke klus maar wel een uitdaging voor de gehele raad om daarmee aan de slag te gaan.

Als GBG zullen wij ons tijdens de gesprekken die gaan komen ons constructief opstellen en daar waar nodig een bijdrage leveren in welke vorm dan ook als ons dat wordt gevraagd. Maar wel uitgaande van respect voor de ander. Als dat respect er niet is heeft samenwerken weinig zin.

Met dit uitgangspunt vernemen wij wel hoe en op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren.

Ik wens namens de verdubbelde fractie van GBG alle partijen veel succes bij het proces van coalitievorming.

Dank u wel.