Kunst openbare ruimte

Kunst openbare ruimte

Op 20 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over de waardemeting die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, zoals vastgesteld in de Cultuurnota ‘Gouda sterker met cultuur 2023-2027’. De fractie van...
GBG ontvangt de burgemeester en griffier

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het college, in aanwezigheid van de griffier. Gesproken is over het VNG-congres...
Foutje, sorry…

Foutje, sorry…

Op woensdagavond 17 januari jl. stond geagendeerd de beeldvorming van de startnotitie Parkeerbeleid Gouda 2024. Op deze avond, en ook in mei 2023, werd reeds duidelijk dat de voorliggende plannen rondom het Parkeerbeleid geen of onvoldoende draagvlak hebben onder de...
Bijdrage 2’de termijn GBG – Algemene Beschouwingen ’23

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2023

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de door mijn fractie gestelde vragen. Op een aantal onderdelen kom ik in mijn bijdrage hierop nog terug. Participatie Participatie is binnen mijn fractie een regelmatig terugkerend...
Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG