Drugsoverlast

  • Beperken van overlast door het afbouwen van het beleid rond coffeeshops, het uitplaatsen van de coffeeshops naar buiten het centrum. Een ‘drive-in’ coffeeshop in de direct omgeving van het politiebureau maakt controle op overlast e.d. maximaal. Waar inwoners last hebben van drugsoverlast zal direct moeten worden opgetreden. Daarnaast zal ook preventief maatregelen moeten worden genomen om overlast te voorkomen.