Column Goudse Post

Het is jammer dat in de column van Marianka Peters over de zendmachtiging feiten en vermoedens door elkaar worden gehaald. Dat is natuurlijk de vrijheid (en kwaliteit) van de redacteur maar het valt te betreuren dat zij de column afsluit met een persoonlijke noot.

Zouden wij normaliter niet reageren. Nu kan dat gewoon niet en vraagt deze column om een reactie.

Noot op persoonlijke titel Marianka Peters

Zoals bekend is Theo Lucas burgerraadslid voor GBG en betrokken bij het mediabedrijf dat in de race is voor de zendmachtiging. Een burgerraadslid heeft dan wel geen stembevoegdheid, hij kan wel invloed uitoefenen. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze belangenverstrengeling van invloed zal zijn op het stemgedrag.

Er wordt door de redacteur op persoonlijke titel een misplaatste insinuatie over integriteit van de heer Lucas uitgesproken. Wellicht is het de redacteur niet bekend dat de heer Lucas, alvorens zich als burgerraadslid te laten beëdigen, zijn activiteiten voor Gouwestad heeft gestaakt. Ook voor Gouda FM is hij niet actief. Alleen als (hobby)fotograaf is hij nog actief (misschien zit daar wel de pijn van de redacteur). En als de redacteur het dan heeft over ‘belangenverstrengeling’ waarom dan niet even een onderzoekje naar het vrijwilliger schap van het raadslid M. Klijmij – van der Laan bij Gouwestad zoals vermeld bij nevenfuncties. Wanneer wordt opgemerkt dat alle stukken inmiddels zijn aangeleverd dan is de redacteur niet goed op de hoogte van de inhoud van de stukken en de vragen die wij naar aanleiding daarvan aan het college hebben gesteld..

De suggestie dat Gouwestad als Stichting de jaarrekening niet hoeft te deponeren bij de KvK is juist. Echter Iedere instelling ook stichtingen die een Anbi status heeft is verplicht de jaarcijfers te publiceren op de website, net zoals de namen en nevenfunctiesfuncties van directie en bestuur. De belastingdienst is daar heel duidelijk over.

Het is prima om te verwijzen naar de heer Hoogmoed maar, met alle respect, verwachten wij van het college een antwoord op vragen op welke wijze het vermogen is opgebouwd en waar dit vermogen is ondergebracht.

We hebben het nog altijd over gemeenschapsgeld en dan hebben raadsleden de plicht om te onderzoeken waar en wat er met dat geld wordt gedaan. Het invullen van een gemeentelijk verantwoordingsformulier vinden wij dan onvoldoende.

Het is opvallend en vreemd dat de redacteur van GP, zelf actief bij Gouwestad, zo ingaat op de rol van de heer Lucas. Het zou de redacteur sieren wanneer zij wat meer onderzoek journalistiek zou bedrijven in plaats van een burgerraadslid in zo’n daglicht te plaatsen. En als er al sprake is van een vermoeden van belangenverstrengeling doe dan aangifte bij de Burgemeester. En zo niet, behandel dan in je column anderen met wat meer respect, in plaats van op persoonlijke titel te reageren.

Jan de Koning MCM

Namens fractie en bestuur GBG

Fractievoorzitter.