De burger centraal?

 

Het is opvallend hoeveel aandacht de partijen die tot 21 maart a.s. de coalitie vormen tijdens debatten over elkaar heen buitelen om maar aan te geven dat de burger centraal dient te staan. De afgelopen vier jaar is het huidige college er niet in geslaagd om de inwoners erg serieus te nemen. Zonder diep in te gaan op de voorbeelden wil ik toch wel aangeven dat de inwoners vooraf niet betrokken zijn geweest bij de PWA-kazerne, bij het AZC, bij het weg saneren van de Wijkteams, bij de woningplan wijziging in Westergouwe en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er wordt wel veel gesproken over MET DE INWONERS maar de praktijk is tot dit moment anders. Het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijke overheid is de afgelopen jaren niet erg toegenomen. Maar goed, verkiezingen zijn er voor om opnieuw te beginnen en gelet op de debatten wordt het de komende vier jaar allemaal veel mooier voor de inwoners. Als GBG hebben wij vanaf de oprichting in 1982 kenbaar gemaakt dat het bestuur van de gemeente er zit voor de inwoners en niet andersom. Dat eerst moet worden geluisterd naar de inwoners en ondernemers alvorens beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Wij zijn er van overtuigd dat er heel veel kennis, kunde en ervaring aanwezig is bij al onze inwoners. Het gaat er nu om hoe wij met elkaar deze kennis kunnen omzetten in programma’s ter verbetering van onze wijken op maatschappelijk- en sociaal vlak. In wijkteams kunnen initiatieven zoals ‘buurt bestuurt’, Gouwe Dialoog en andere initiatieven een voedingsbodem vinden om verder tot ontwikkeling en uitbouw te komen van burgerparticipatie. Voorwaarde is dan wel dat wij deze Wijk-platforms niet alleen de ruimte bieden om tot ontwikkeling te komen (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) maar ook hen voorzien van een fors budget waarmee direct voor de wijk interessante projecten kunnen worden opgestart. Het ‘bedelen’ om geld bij GoudaPot en/of gemeente is niet waarvoor mensen met elkaar actief willen zijn in een wijkteam. Bij GBG staat de ‘burger centraal’. Vanuit een bottom-up benadering, te beginnen in onze wijken bij de inwoners, wordt beleid voor de toekomst gemaakt. De optelsom van de beleidsplannen voor al onze wijken in Gouda maakt het beleid in Gouda. Dat vraagt van de bestuurders, raadsleden en ambtenaren een andere benadering een andere bestuurscultuur. Wij willen als GBG investeren in deze verandering door vooral naar de inwoners toe te gaan om te luisteren, om samen plannen te maken en dan pas te beslissen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en zullen dat blijven doen. Wie deze weg ook wil bewandelen nodigen wij uit om te gaan stemmen op GBG LIJST 11. En u weet het bij GBG is ‘afspraak ook afspraak’.

 

 

Jan de Koning