Artikel 38 vragen aan de portefeuillehouder Veiligheid.

T.a.v. de heer M. Schoenmaker

Gouda, 21 oktober 2017

Geachte heer Schoenmaker,

Naar aanleiding van een artikel in het AD van zaterdag 21 oktober j.l inzake de voormalig netwerk regisseur de heer Osman Çatik leg ik namens de fractie van GBG graag de navolgende vragen aan u voor als portefeuillehouder Veiligheid.

1.   Bent u als portefeuillehouder veiligheid op de hoogte van de inhoud van dit artikel in het AD?

2.   Zo ja, is het correct dat de heer Çatik na zijn werkzaamheden te hebben beëindigd in Gouda aan de slag is gegaan in Maastricht?

3.   Is aan te geven, zoals wij eerder hebben gevraagd, waarom de overeenkomst voor bepaalde tijd met de heer Çatik niet is verlengd?

4.   Is het juist, dat volgens “ingewijden” de heer Çatik er niet in geslaagd is bij de uitoefening van zijn taken de noodzakelijk “banden” in Gouda op te bouwen?

5.   Blijkt dit uit de weergaven van functioneringsgesprekken met betrokkene?

6.   Is dat mogelijk ook de reden van zijn vertrek uit Gouda?

7.   Kunt u aangeven wie de “ingewijden” zijn die kenbaar hebben gemaakt dat het de heer Çatik nauwelijks is gelukt hier iets voor elkaar te krijgen. “Inhoudelijk is hij sterk, maar hij slaagde er niet in banden op te bouwen”, aldus het citaat in het AD, en dit duidt op een weergave van “ingewijden” die de heer Çatik kennelijk beoordeeld hebben in zijn functioneren?

8.   Is het gebruikelijk dat van een ‘ex’-medewerker door “ingewijden” op een dergelijk wijze informatie wordt gegeven aan de media?

9.   Kunt u bevestigen c.q. ontkennen dat deze informatie vanuit de ambtelijke organisatie is gegeven aan de media?

10.               Kunt u zich voorstellen dat dergelijke publicatie op een negatieve manier de verdere loopbaan van de heer Catik negatief kan beïnvloeden?

 

In afwachting van uw antwoord en

Met vriendelijke groet,

 

Namens de fractie van GBG

Jan de Koning MCM

Fractievoorzitter GBG