Op woensdagavond 17 januari jl. stond geagendeerd de beeldvorming van de startnotitie Parkeerbeleid Gouda 2024. Op deze avond, en ook in mei 2023, werd reeds duidelijk dat de voorliggende plannen rondom het Parkeerbeleid geen of onvoldoende draagvlak hebben onder de inwoners én ondernemers van onze stad. 10 insprekers, van kwaad tot emotioneel, maar met allen een uniek verhaal, maakten andermaal duidelijk niet achter de voorliggende plannen te staan. Ook zaten er een kleine 200 mensen op de publieke tribune, wellicht een record. 

Dat de wethouder aan het eind van de avond afsloot met de mededeling dat er geen draagvlak meting gedaan kon worden, doordat de ambities koste wat het kost behaald moesten worden, sprak boekdelen. En dat in tegenstelling tot wat hij eerder op de avond aangaf rondom participatie. Op de vraag of de wethouder op gesprek is geweest, gesteld aan één van de insprekers, werd beantwoordt met: ‘nooit gezien.’  

De fractie van Gemeentebelangen Gouda had in mei 2023 tegen de toen voorliggende mobiliteitsplannen voor Kort Haarlem, Korte Akkeren en de Binnenstad gestemd. Toen, en vanavond wederom, stond onomstotelijk vast dat de participatie niet had gewerkt. Hoe kan het ook anders als 180 zienswijzen zijn genegeerd. 

Uiteindelijk is er besloten het vervolg van de avond en de overige onderwerpen uit te stellen om voldoende tijd te hebben voor het bespreken van het voorliggende beleidsplan en de voorliggende verordeningen. 

Woensdag 24 januari jl. stond het vervolg van woensdag (17 januari 2024) gepland. De avond werd geopend met de Parkeerverordening. Vanuit de fractie van Gemeentebelangen Gouda is de wethouder gevraagd of hij, na alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van de afgelopen dagen, nog steeds gelooft in een fatsoenlijke participatie met de burgers. Dit temeer omdat afspraken richting de betrokken inwoners van Korte Akkeren en Kort Haarlem nog steeds niet zijn ingelost. ‘Daar geloof ik in’, was zijn beantwoording. Op een aanvullende vraag waarom zijn uitspraken van vorige week woensdag 17 januari jl. haaks stonden op zijn uitspraken bij de opening van deze avond, reageerde de wethouder dat het een verschillende interpretatie was.  

Het gaat niet om het vaststellen van de verschillen maar juist om het bereiken van draagvlak voor het parkeerbeleid in Gouda. Wanneer je geen acht slaat op het nakomen van afspraken, welke redenen daarvoor ook zijn, en de besluitvorming gewoon door laat gaan, omdat de ambities gehaald moeten worden, dan is dat de voedingsbodem dat de burger geen geloof meer heeft in het serieus genomen worden vanuit de gemeente en dat zijn of haar mening er totaal niet toe doet.  

In een tijd waarin de burgers, ook in ons Huis van de Stad, veelvuldig de term ‘onbetrouwbare overheid’ laten vallen is het overduidelijk dat de Goudse inwoner zich niet gehoord acht, niet serieus genomen voelt en als het ware zich aan de kant gezet voelt dan wel volledig af geserveerd wordt. En dat terwijl onze inwoners én ondernemers veelvuldig hebben aangegeven bereid te zijn om met het college mee te willen denken in oplossingen bij dit beleid, op voorwaarde dat dit beleid ook daadwerkelijk de oplossing biedt. Dit was ook de strekking van de eerste vraag aan de wethouder. 

Participatie en draagvlak zijn of waren een belangrijke pijler in de nieuwe bestuurscultuur voor het voorgestane beleid. In de startnotitie stelt het college letterlijk: ‘Door belanghebbenden goed aan de voorkant te betrekken, proberen we weerstand later in het proces zo veel mogelijk te voorkomen’. De insprekers van vorige week woensdag 17 januari en de insprekers van de commissievergadering in mei 2023 laten een totaal ander beeld zien van die betrokkenheid aan de voorkant van het traject, anders dan het college schetst.  

De fractie van Gemeentebelangen Gouda staat voor de transparantie en actieve communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen en pleit daarom voor het belang van een gedegen raadpleging van de inwoners van Gouda om naar hun mening te vragen. Bij het vooraf betrekken van de inwoners bij dit zo belangrijke onderwerp voor de gehele stad en haar inwoners wordt een niet mis te verstane stem gegeven aan alle Gouwenaren bij de plan – en besluitvorming van het parkeerbeleid. Het is veel essentiëler dat er draagvlak in de Goudse samenleving komt voor een gedegen parkeerbeleid dat niet gebaseerd is op aannames, maar gedragen wordt door de Goudse inwoners. Dat kan alleen bereikt worden wanneer wij als gemeenteraad luisteren naar onze inwoners.  

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG