Jan de Koning

Jan de Koning

Fractievoorzitter

Johannes (Jan) Maria de Koning
Ronsseweg 220
2803 ZR Gouda
Tel: 0182-374 013
Mob: 0637-196 783

Woonachtig in de wijk: Boerhaave

Waarom GBG?
Met een politieke ‘CDA ervaring’ en jarenlang de belangen van de inwoners van Moordrecht via Beter Moordrecht te hebben behartigd zet ik mij nu in voor de belangen van de inwoners van Gouda. De lokale partij GBG sluit het beste aan bij mijn gedachte om de inwoners van Gouda meer te betrekken bij het wel en wee van de gemeente Gouda. De stem van jong en oud kan via GBG politiek worden gehoord.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Tot mijn pensioen was ik directeur van de BOB (Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid). BOB bv is het opleidingsinstituut voor de Bouwnijverheid en gevestigd in Zoetermeer. Voor die tijd ben ik directeur HRM geweest voor verschillende bouwconcerns w.o. Ballast Nedam . Na 32 jaar in Moordrecht te hebben gewoond zijn wij in 2008 verhuisd naar Gouda. In Moordrecht ben ik lid van de gemeenteraad geweest voor het CDA (16 jaar) en was ik de laatste jaren (6jaar) fractievoorzitter van de lokale partij Beter Moordrecht. Tijdens mijn CDA periode was ik 12 jaar lid van het ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland) waarvan de laatste acht jaar lid van het Dagelijks Bestuur (laatste vier jaar Vice Voorzitter).

Wat is er niet goed in Gouda en ga jij zeker aanpakken?
Belangrijk is het dat de politiek het vertrouwen gaat herstellen tussen bestuurders en inwoners. Dat kan door de inwoners veel meer te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen. "Voorspreken in plaats van inspreken".
Daarnaast is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan de verkeersproblematiek (incl. parkeren) in onze stad.
Ook zal veel meer moeten worden geïnvesteerd in de veiligheid op straat.
Gelet op de financiële situatie van Gouda voorkomen dat de rekening/ de te korten via de OZB bij de inwoners wordt gelegd.

Kees Thieme

Kees Thieme

Burgerraadslid

Cornelis Dirk Pieter (Kees) Thieme
Ruigenburg 80
2804 VV Gouda
Tel: 0182-585 590
Mob: 0622-422 270

Woonachtig in de wijk: Plaswijk

Waarom GBG?
Liberaal in hart en nieren, maar wil me inzetten voor de Goudse burger en denk dat dat bij een lokale partij met een brede visie op alle zaken die de Goudse burger aangaan te kunnen realiseren.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Gepensioneerd en daarom tijd voor veel leuke dingen zoals lokale politiek, vrijwilligerswerk in museum Gouda en bij vervoerspunt Gouda.
Behalve deze vrijwillige maar niet vrijblijvende werkzaamheden werk ik graag in de tuin en lees ik veel.

Wat gaat er niet goed in Gouda en ga jij zeker aanpakken?
Eigenlijk zijn er in Gouda drie grote problemen en dat zijn:
veiligheid Er zal meer handhavend opgetreden moeten worden
bereikbaarheid binnenstad. Er moet een oplossing komen voor de parkeerproblemen;
verschillen tussen allochtoon en autochtoon. We moeten ons allemaal Gouwenaren gaan voelen.

Theo Lucas

Theo Lucas

Burgerraadslid

Theodorus (Theo) Wilhelmus Lucas (burgerraadslid)
Zoutmanplein 6
2806 WP Gouda
Tel: 0182-553 146
Mob: 0653-457 517

Woonachtig in de wijk: Kort Haarlem

Waarom GBG?
Na jaren via de radio wekelijks met de politiek in de slag te zijn geweest, heb ik in 2013 de overstap gemaakt naar de actieve politiek. Een lokale partij had mijn voorkeur en dat werd GBG. Die lokale partij vertolkt het beste de intentie om de inwoners van Gouda meer te betrekken bij het wel en wee van de gemeente Gouda. Daarbij moet er meer vanuit de burgers en hun problemen, wensen en suggesties worden gehandeld en niet vanuit regelingen of vanachter een bureau.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Inmiddels ben ik gepensioneerd maar ben jaren werkzaam geweest als organisatie adviseur en HR-specialist, onder meer in de zorg. Ook heb ik als ZZP-er veel trainingen en advies verzorgd op het gebied van management en communicatie. Momenteel doe ik ook vrijwilligerswerk, onder meer het trainen en coachen van mensen voor lokale radio en TV.

Wat is er niet goed in Gouda en ga jij zeker aanpakken?
Teveel nog wordt vanuit regelingen en procedures naar problemen en vragen van burgers gekeken. Dat moet meer worden: vanuit het probleem een wekende oplossing regelen en daarna kijken uit welk potje en via welke formulieren/meldingen dit verantwoord wordt.
Ook is het van belang dat burgers de kans krijgen mee te denken over problemen en niet alleen maar kunnen inspreken of bezwaar maken tegen niet door hen gekozen oplossingen.
Verder zal de Gemeente meer open moeten zijn over hun doen en laten en dat in een voor iederen begrijpelijke taal en communicatie.