Op dinsdag 7 maart jl. heeft een delegatie van de groep bewoners aan de Lage Gouwe de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht. Naar aanleiding van een getroffen noodmaatregel aan de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe hadden zij reeds eerder een e-mail verstuurd naar de Goudse gemeenteraad waarover de fractie van Gemeentebelangen Gouda zich heeft gebogen.

De delegatie heeft uitgebreid toegelicht wat de voor- en nadelen zijn van de noodmaatregel en tegelijkertijd wat voor effect het heeft op hen. Ook is er in goed overleg besproken wat een strategische en duidelijke vertaling zou kunnen, en moeten, zijn richting de gemeenteraad en de raadsvergadering van woensdag 15 maart 2023. Daaruit is gebleken dat een motie om tot een gepaste compensatie te komen voor deze getroffen bewonersgroep de meest voor de hand liggende optie is.

In de raadsvergadering van 15 maart 2023 heb ik deze motie (als motie vreemd aan de orde van de dag) ingeleid. Na de toelichting van de portefeuillehouder, die aangaf dat er momenteel gesprekken lopen om een compensatie op de korte termijn te realiseren voor het parkeren, en tevens het welbevinden van de groep bewoners met deze toezegging, is de motie niet in stemming gebracht.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda is tevreden met deze uitkomst, maar zal de ontwikkelingen en uitkomst scherp blijven volgen en monitoren. Gelet op de aankomende behandeling van de verschillende Wijkmobiliteitsplannen vanaf maandag 20 maart wordt dit onderwerp, in de breedste zin, vervolgd.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG