Naar aanleiding van een artikel in de NRC (19 april 2024) heeft de fractie van Gemeentebelangen Gouda op 19 april jl. zogenoemde artikel 39 vragen gesteld aan het college van B&W. In het artikel staat o.a. vermeld dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) onderzoek doet naar de rol van o.a. de gemeente Amsterdam bij de deportatie van Joodse Amsterdammers. Vele Nederlandse gemeenten zijn inmiddels bezig met het onderzoeken van hun rol bij de deportatie van hun Joodse inwoners en bieden daarvoor excuses aan. Op basis van ‘vastgoedboeken’ van de bezetter buigt Journalistiekplatform Pointer zich al jaren over de onteigening en verkoop van Joods vastgoed tijdens de oorlog. Volgens Pointer hebben van de 218 gemeenten in de ‘vastgoedboeken’ er 145 opdracht tot een onderzoek gegeven.

De vragen zijn, tegen verwachting in, zeer snel voorzien van een antwoord. De ontvangen antwoorden zijn, evenals de opgestelde vragen, gedeeld met vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap die Gouda kent. Bijzonder pijnlijk om te moeten constateren is dat de belangrijkste vraag, namelijk het laten onderzoeken of een dergelijke rol destijds ook aanwezig is geweest bij het gemeentebestuur van onze stad, onbeantwoord is gebleven.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda zal in de aankomende tijd met Goudse stadsbewoners uit de Joodse gemeenschap hierover nader van gedachten wisselen en aan deze onbeantwoorde vraag van het college vanuit onze partij met een vervolg komen.

De vragen en antwoorden zijn te lezen op: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/46756450-4fc2-4410-b28f-c734648f4477

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG