GBG vind het belangrijk om te weten wat er leeft in Gouda en heeft daarom de GIB (Goudse Ideeën Bus) in het leven geroepen.

Het GIB is op twee manieren door u te gebruiken. Enerzijds kunt u over onderwerpen aangeven hoe u graag zou zien hoe zij uitgevoerd moeten worden en anderzijds kunt u ook onderwerpen aandragen waar anderen op kunnen reageren. Het idee hierachter is dat er in Gouda zeer veel kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen aanwezig is, maar dat deze kennis niet gebruikt wordt. Schroom niet om uw idee of de uitwerking van een idee aan ons te melden. Als er voldoende draagvlak is zullen wij samen met u proberen het te verwezenlijken. Mogelijke ideeën zijn bijvoorbeeld:

·         Hoe moet Gouda 750 jaar vieren in 2022?

·         Hoe kan het veiligheidsgevoel in Gouda vergroot worden?

·         Wat mist u in uw wijk?

·        Hier kan uw idee staan!!!

In onderstaand formulier kunt u aangeven of u een nieuw idee heeft waarvan u denkt dat het ten goede komt aan Gouda of voor reeds bestaande ideeën oplossingen of uitwerkingen geven.

De antwoorden kunt u mailen naar GemeenteBelangen Gouda

Heeft u een idee waarvan u vindt dat het toegevoegd moet worden zodat ook anderen daarop kunnen reageren?

Hier kunt u over de aangegeven ideeën uw mening geven.

[recaptcha]