Op 20 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over de waardemeting die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, zoals vastgesteld in de Cultuurnota ‘Gouda sterker met cultuur 2023-2027’.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft begin 2023 Marriane Waalwijk uitgenodigd in de fractie om zich uitvoerig bij te laten praten over de kunstcollectie die onze stad rijk is. Daarna is het contact met mevrouw Waalwijk intact gebleven en zijn er op 20 maart jl. zowel technische als politieke vragen gesteld aan de portefeuillehouder.

Voor GBG blijft het een belangrijk punt om de participatie op dit onderwerp blijvend (kritisch) te volgen en, daar waar nodig, vragen over te stellen. Het voorliggende rapport doet overduidelijk blijken dat er op het gebied van participatie nog voldoende winst geboekt kan worden. Op de vraag wie de formele eigenaar is van kunstwerk ‘Het Boek’ van Gerard Bakker, die hangt in de voormalige openbare bibliotheek in het Weeshuis, komt de portefeuillehouder deze cyclus terug.

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft het college als standpunt meegegeven dat de focus op A (Top) en B (Om te koesteren) moet komen te liggen in de aankomende 5 jaar aan de hand van een degelijk plan. Kunst heeft een bepaalde (emotionele) waarde, dus centrale vraag blijft: Wat is duur?

Daarbij heeft de fractie duidelijk gemaakt dat het maken van een kostenplaatje cruciaal is.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG