Waar moet containerhaven komen?

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke komst van een containerhaven in Gouda.

Vanuit de visie van GBG, dat bij belangrijke besluiten vooraf aan de buger gevraagd moet worden hoe zij er over denken en niet pas bij de inspraak vraagt GBG om uw mening waar een eventuele containerhaven moet komen.

GBG ziet drie mogelijkheden:

Sluiseiland

Sluiseiland

Cyclus terrein

Oude Beeren tricot terrein

Locatie containerhaven Gouda?