Wordt Mobiliteitsplan een rampenplan?

Tja, een dergelijke intro verwacht u niet van Gerrit Stroopwafel. Maar ik heb mij de laatste maanden enigszins ingehouden over de wijze waarop raadsleden met dit belangrijke onderwerp proberen te scoren. Het mobiliteitsplan moet het verkeer voor m.n. voetgangers en fietsers veiliger maken. Dat vraagt een visie op het terrein van verkeer en vervoer. Maar nee hoor de geachte raadsleden vergaderen zich suf over waar een zebra moet komen, een ‘knipperbol’ of waar een knip in de weg moet worden aangelegd. Volgens mij zijn die raadsleden zelf geen knip(perbol)voor de neus waard. Wie kan nu het beste vaststellen waar de verkeersknelpunten zijn en hoe e.e.a. kan worden opgelost. Jawel, geachte raadsleden, uw eigen inwoners in de stad Gouda. Inwoners die u hebben gekozen om niet over dit soort zaken te ‘neuzelen’ maar om beleid uit te zetten waar de inwoners wel invulling aan kunnen geven. Een jaar voor de verkiezingen bent u nog niets wijzer geworden over de rol van de inwoners in Gouda. Wij zijn niet een stelletje imbecielen en zijn zelf wel in staat om antwoorden te geven op vraagstukken waar u nog niet eens (Goudse) kaas van hebt gegeten. De stad Gouda is in de geschiedenis nu eenmaal niet gebouwd voor dieselbussen, vrachtwagens en een hoeveelheid ‘heilige’ koeien die onvoorstelbaar veel fijnstof produceren. Het Groene Hart Ziekenhuis kan u haarfijn vertellen wat die rijdende fijnstofbommen voor een gevolgen hebben voor de gezondheid. Natuurlijk hou ik geen pleidooi voor paard en wagen en het weder invoeren van de trekschuit. Neen, ook Gerrit Stroopwafel is met zijn tijd meegegaan. De historische stad Gouda, en zeker de binnenstad, zit zo een beetje op de grens van een verkeersinfarct. En vergeet daarbij niet de Singels en het Kleiwegplein. De verkeerschaos aldaar is zelfs voor een verkeersregelaar niet meer te overzien laat staan onze doorsnee inwoner. Leuk, idee om het plein met 5 palen te voorzien van de nodige verlichting, zal zeker bijdrage om nog duidelijker in beeld te krijgen wat voor een verkeersellende het plein allemaal oplevert. Als een verkeersdeskundige zonder kennis van zaken voel ik veel meer voor het Groningse Verkeersmodel met een verkeerscirculatieplan. Wethouders van destijds van de PvdA ‘Wallage en v.d. Berg’ wie kent ze nog (toen PvdA’ers nog ballen hadden) van Groningen hadden een vooruitziende blik met het dichtgooien van de binnenstad voor doorgaand verkeer en het circuleren van het verkeer over veilige wegen. De hele bevolking viel over ze heen en de rest van het land ook. Maar zie precies 40 jaar laten omarmen ze in Groningen het verkeerscirculatieplan. Zelfs Utrecht heeft het model overgenomen. Mijn advies is dan ook om dit ook door te voeren in Gouda. Gooi de stad (centrum en directe omgeving) dicht voor doorgaand verkeer (geen bestemmingsverkeer) en geeft de fietser en voetganger de maximale ruimte. De hele bevolking zal in opstand komen maar over 40 jaar zal iedereen het besluit prijzen. Maar ja, ik heb in mijn leven nog nooit een politicus gezien die verder kan kijken dan 3 jaar. Oja, toch wel, nl. die twee wethouders van de PvdA in Groningen. Maar of wij dit soort wethouders gaan krijgen betwijfel ik gelet op de bedenkelijke bezetting van de gemeenteraad waar zebrapaden, knippen in wegen en knipperbollen hoofdonderwerpen zijn van een debat over een mobiliteitsvisie in Gouda. Een visieloos mobiliteitsplan resulteert uiteindelijk in een uitzichtloos uitvoeringsplan waar de voetganger, de fietser en de inwoners die graag wat meer lucht willen hebben de dupe van zijn.

   

 Uw uitzicht(loze) 

 Gerrit Stroopwafel