NIEUWE POLITIEKE PARTIJ IN GOUDA?

Als Gouda zijn wij op vele fronten de beste. Maar nu gaan we op weg naar het kampioenschap van de meeste fracties in de gemeenteraad.

Met mijn, uit de WMO gefinancierde, rollator ben ik een stuk mobieler geworden. Dat is niet alleen fijn voor mijn thuisfront, die hebben dan even rust wanneer ik weg ben, maar ook voor politiek Gouda. Ik kan mij weer begeven onder het publiek in de raadszaal waar het fijn toeven is gedurende de vergaderingen van onze ‘volksvertegenwoordigers’. Ik vraag mij echter wel af of deze gemeenteraad wel iets te besluiten heeft want de laatste tijd hoor ik alleen maar dat het college beslist onder het motto ‘dat het een bevoegdheid van het college is’. En waar dan wel over mag worden besloten wordt dan vooraf in de bekende ‘achterkamertjes’ al door de coalitie geregeld, als ik de media mag geloven.

Arrogantie van de macht wordt dat genoemd en om dat te voorkomen moet je toch iets doen.

En jawel, zodra wordt gesproken over ‘arrogantie van de macht’ lees je twee dagen later dat er weer een nieuwe politieke partij het ‘levenslicht’ gaat zien. Lang leven de democratie.

Bij de vorige verkiezingen leek het erop dat twee partijen GOPO en GBG samen zouden smelten tot een nieuwe partij als antwoord op het te veel aan partijen. Een goed initiatief maar in Gouda onhaalbaar en wel omdat ook daar de arrogantie weer toeslaat. Ik had dat als ervaren Stroopwafel al zien aankomen en ook nu weer dient zich een nieuwe partij aan “Gouda Voort zoals het Hoort” of wel ‘Gouda Voort’.  Bij die aankondiging hoorde ik iemand zeggen ‘eerst zien en dan geloven’, maar of deze uitspraak van toepassing is voor de op te richten partij weet ik niet. Het had eerder te maken met de komst van 500 asielzoekers in de PWA-kazerne.  O ja, dat onderwerp zou ik ook nog moeten bespreken maar op uitdrukkelijk verzoek van mijn echtgenote en huisarts mag ik hier niet over spreken en schrijven want dat is slecht voor mijn bloeddruk. In iedere geval heeft de gemeenteraad over de komst van het AZC in de PWA-kazerne niets te vertellen gehad. Dat heeft onze eerste burger helemaal zelf beslist. Dat is uitermate handig want dit betekent dat bij de volgende verkiezingen alle partijen kunnen zeggen dat over de komst van het AZC zij geen raadsbesluit hebben genomen. Dus als het fout loopt verwijzen ze allemaal naar de Burgemeester en als het goed gaat, en laten wij dat maar hopen, roeptoeteren ze allemaal dat zij daar toch maar voor gezorgd hebben. De meeste inwoners zullen dat wel zijn vergeten maar ondanks dat mijn korte termijn geheugen niet meer is wat het moet zijn zal ik deze raadsvergadering over ‘wensen en bedenkingen’ niet snel vergeten. Een raadsvergadering waarin de gemeenteraad geen besluit neemt en waar de voorzitter concludeert dat de meerderheid voor is.

Democratie kan raar lopen in Gouda. Maar ja we houden er een nieuwe partij aan over met als gevolg dat er weer echt iets te kiezen valt in 2018. In dat jaar zullen we als Gouda dan worden gekroond als gemeente met de meeste fracties in de gemeenteraad. En dat is toch iets waar ik als rasechte Stroopwafel “Trots” op mag zijn zonder dat Trots ook daadwerkelijk mee doet, of toch wel. Lang leven de democratie of gaan de inwoners van Gouda toch echt in 2018 hun stem geven aan partijen die wel naar de inwoners luisteren. Tegen die tijd heb ik al menig stroopwafel opgegeten en overweeg ik mee te doen aan de verkiezingen met de Partij “D.E.E.S.” staat voor De Enige Echte Stroopwafel. En ieder lid krijgt een gratis eetbare stroopwafel.

 

Uw politieke Stroopwafel,

 Gerrit

 

Fractievoorzitter D.E.E.S.