Nieuws

Oudere berichten

Bestemmingsplan Goudasfalt en het bestemmingplan PWA Kazerne

Kort verslag van de vergaderingen van de Raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 3 en 5 juni 2024. In de eerste vergadering kwam de beeldvorming aan de orde en in de tweede de oordeelsvorming. De agenda bestond uit twee agendapunten te weten: het bestemmingsplan...

Hoofdstuk 1 van het bestuursakkoord: Samenwerking 

  Op 31 mei 2022 was er een raadsvoorstel opgesteld en aangenomen, in het kader van het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door! 2022-2026’. Het ging over samenwerking. Deze ‘samenwerking’ betrof de leden van de Goudse gemeenteraad en het college voor de periode 2022-2026....

Parkeerbeleid Gouda

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft, in nauwe samenwerking met de fractie van Gouda Positief, artikel 39 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het nieuwe parkeerbeleid in Gouda. Voor beide fracties was er een directe aanleiding om hierover vragen...

Spannende raadsvergadering

Op 10 april jl. kwam de Goudse gemeenteraad bijeen voor de besluitvormende raadsvergadering. Op deze volle (reguliere) agenda stond ook een zogeheten ‘verzoek tot interpellatie’ geagendeerd. Dat verzoek was tijdig ingediend en het college had over dat verzoek...

Social media

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG