Nieuws

Parkeerbeleid Gouda

Parkeerbeleid Gouda

De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft, in nauwe samenwerking met de fractie van Gouda Positief, artikel 39 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het nieuwe parkeerbeleid in Gouda....

Spannende raadsvergadering

Spannende raadsvergadering

Op 10 april jl. kwam de Goudse gemeenteraad bijeen voor de besluitvormende raadsvergadering. Op deze volle (reguliere) agenda stond ook een zogeheten ‘verzoek tot interpellatie’ geagendeerd. Dat...

AZC Molenwiek

AZC Molenwiek

Op 27 maart jl. is er in commissieverband uitvoerig gesproken over het verhogen van het aantal opvangplekken in het Molenwiekgebouw in de Goudse Poort. De fractie van Gemeentebelangen Gouda had...

Oudere berichten

GBG ontvangt de burgemeester en griffier

De GBG-fractie heeft in navolging van de gesprekken met de leden van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagavond 21 november 2023 gesproken met de burgemeester als lid van het college, in aanwezigheid van de griffier. Gesproken is over het VNG-congres...

Foutje, sorry…

Op woensdagavond 17 januari jl. stond geagendeerd de beeldvorming van de startnotitie Parkeerbeleid Gouda 2024. Op deze avond, en ook in mei 2023, werd reeds duidelijk dat de voorliggende plannen rondom het Parkeerbeleid geen of onvoldoende draagvlak hebben onder de...

Bijdrage 2’de termijn GBG – Algemene Beschouwingen ’23

Voorzitter, Wederom mijn dank voor de reacties vanuit uw college op de tijdens de 1e termijn gestelde vragen. Wat de participatie van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking betreft, hoorde ik de wethouder zeggen dat deze adviesraad zeker betrokken wordt...

Bijdrage GBG – Algemene Beschouwingen 2023

Voorzitter, Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de door mijn fractie gestelde vragen. Op een aantal onderdelen kom ik in mijn bijdrage hierop nog terug. Participatie Participatie is binnen mijn fractie een regelmatig terugkerend...

Een motie-rijke besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Op woensdagavond 27 september jl. heeft de gemeenteraad vergaderd. De eerste raadsvergadering na het zomerreces bleek weer van alle markten thuis met een passende afsluiting van de voorzitter, inmiddels een aantal minuten over 23:30 uur, met een oproep om vooral...

Social media

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG