De fractie van Gemeentebelangen Gouda heeft, in nauwe samenwerking met de fractie van Gouda Positief, artikel 39 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het nieuwe parkeerbeleid in Gouda. Voor beide fracties was er een directe aanleiding om hierover vragen te stellen. Een petitie vanuit de wijk Korte Akkeren en een uitgebreide reactie vanuit de wijk Kort Haarlem over hetzelfde onderwerp. Al lange tijd heerst er grote onvrede onder de bewoners van de wijken Korte Akkeren en Kort Haarlem over het nieuw te voeren beleid, de directe gevolgen daarvan voor de bewoners en de tekortkomingen als het gaat om participatie.

Op 28 februari jl. hebben bewoners vanuit Korte Akkeren, tijdens een raadscommissie Fysieke Leefomgeving, een petitie aangeboden aan de gemeenteraad en aan het college van B en W met daarin een niet mis te verstane oproep aan het gemeentebestuur om geen betaald- en vergunning parkeren in te voeren in de wijk Korte Akkeren. Enkele weken later heeft het burgerinitiatief Kort Haarlem een uitgebreide reactie toegestuurd naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst ‘betaald parkeren Kort Haarlem’ dat gehouden werd op 4 april 2024.

Beide fracties zijn zeer benieuwd naar de beantwoording. Op basis van deze beantwoording en in overleg met de bewoners van de genoemde wijken zal de verdere strategie nader vorm gaan krijgen.

De gestelde artikel 39 vragen van GBG zijn te lezen op: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/35b75605-7c2e-4261-a341-56bddb4a8232

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG