Jan van den Heuvel, bestuurslid

René van Dijck, secretaris/vice-voorzitter

Peter de Kamper, penningmeester

Kees Thieme, bestuurslid