Samen voor een ‘zonnig’ Gouda

 

De lokale partij Gemeente belangen Gouda (GBG) heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd met een groot aantal ambities. “Met voldoende zetels kunnen wij het verschil in Gouda gaan maken en de ambities realiseren”. 

Lijsttrekker Jan de Koning zegt over het programma:

Alle goede bedoelingen van de afgelopen jaren poetsen niet weg dat het nog slecht is gesteld met de veiligheid en de criminaliteit in Gouda. Wij gaan voor een inbraakvrije en veilige stad. Een ‘lik op stuk beleid’ en een gebied(stads)verbod voor notoire criminele moet daartoe bijdragen. Maar we willen de stad ook een stuk ‘zonniger’ maken voor voetgangers en fietsers door het realiseren van een verkeerscirculatieplan waarbij doorgaand vracht- en autoverkeer wordt geweerd. De aanleg voetgangers-/fietsbrug Crabethstraat – Herpstraat met ruimte voor fietsstalling en twee uur gratis parkeren op parkeerlocaties in en rond het centrum hoort bij een dergelijk plan. Dit betekent wel investeren in onze wegen en op termijn de aanleg van de Burg. Mijstunnel. Inwoners van Gouda wonen in een ‘dure’ gemeente dus willen wij de lasten van onze inwoners en ondernemers de komende jaren substantieel verlagen. Investeren en lasten verlagen betekent voor de gemeente wel een sober financieel beleid voeren ook in eigen huis.

Als lokale partij zonder binding met de landelijke politiek vinden wij dat belangrijke beslissingen/investeringen eerst moeten worden voorgelegd aan de inwoners in de vorm van een raadplegend referendum. Via stadsgesprekken zal het bestuur van de gemeente zich veel meer moeten mengen onder de inwoners om vooral te luisteren naar wat er leeft onder de inwoners. Communiceren met onze inwoners en ‘afspraak is afspraak’ zou gewoon goed moeten zijn.