Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda en het betrokken raadslid distantiëren zich van hetgeen in de media naar voren is gebracht.

Binnen de kiesvereniging heeft zich de geschiedenis weer herhaald, mede door toedoen van de inmiddels ex-fractievoorzitter. Wat betrokkene destijds aan het ex-partijlid verweet, zetelroof, vindt nu wederom plaats door hem en een inmiddels ex-partijlid.

De kiezers van GBG hebben in maart hun stem uitgebracht op de partij GBG en op geen andere partij. Deze zetelroof wordt derhalve uit eigen belang in plaats van het partijbelang gerealiseerd. Kennelijk heeft de inmiddels ex-fractievoorzitter altijd in de veronderstelling verkeerd dat het de Partij Jan de Koning was in plaats van de partij GBG of dat de gehele partij ondergeschikt was aan de fractievoorzitter. 

Binnen de kiesvereniging bestuurt het bestuur de vereniging en is het bestuur verantwoordelijk ook voor het functioneren van de fractie.

Indien zich binnen de fractie aangelegenheden voordoen en individuele fractieleden of schaduwfractieleden niet gehoord worden of dat de opvatting van een bestuur er kennelijk helemaal niet toe doet, dan is het bestuur aan zet om daartoe maatregelen te treffen om tot een oplossing te komen.

Het bestuur had een verzoek van het betreffende raadslid Çetin, ontvangen, waarin hij uit eigen ervaringen zaken aan de orde stelde en op zijn verzoek dit bespreekbaar wenste te maken met fractie- en partijleden die door hem daarbij waren uitgenodigd.

Tijdens dat overleg, waar de ex-fractievoorzitter, niet van plan was om op de gesignaleerde zaken in te gaan en ook later niet bereid was om daarop te antwoorden, is een bezinningsperiode afgesproken om daarna met elkaar weer in gesprek te gaan.

Zowel de ex-fractievoorzitter als het inmiddels ook ex-partijlid hebben die aangeboden mogelijkheid eerst wel geaccepteerd doch hebben later besloten die periode niet af te wachten en hun lidmaatschap van de kiesvereniging neergelegd en in hun eigen belang gehandeld zoals zij hebben gehandeld.

Het bestuur zet hiermee een dikke streep onder het verleden en wenst in het belang van de partij alleen maar naar de toekomst te kijken.

De uitgangspunten en het gedachtegoed van GBG zijn gewaarborgd in onze nieuw samengestelde fractie en dat de belangen voor alle Gouwenaars zullen prevaleren. De burger staat en blijft centraal!!

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG