Wijkteams reanimeren?

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat in 2014 de meerderheid van de gemeenteraad akkoord ging met het elimineren van de Wijkteams. Zonder inhoudelijk overleg met de direct betrokkenen en inwoners werd een goed initiatief om zeep geholpen. Daar kwam dan wel Goudapot voor terug maar de wijkteams die ook zonder subsidie verder gingen vingen vaak bot bij de Goudapot. Inmiddels is wel duidelijk dat deze beslissing van het college als niet verstandig of misschien wel als ‘oliedom’ de geschiedenis zal ingaan. Wij kijken als GBG niet terug maar vooruit en zijn van mening dat Wijkteams als intermediaire functie tussen bestuur van de stad en inwoners in een wijk een uitstekend instrument is om daar weer ‘vol’ voor te gaan. Maar dan wel op een manier die recht doet aan de inzet en ambities van de wijkteams. Wijkteams zullen dan niet alleen bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen maar ook een budget waarmee zij de wijk in overleg met de bewoners verder kunnen verbeteren. Natuurlijk wordt de vraag dan gesteld wie dat gaat betalen.

Naar onze mening kan geld, dat thans vloeit naar de Goudapot, voor een groot gedeelte worden ingezet om de wijkteams financieel te ondersteunen. Daarnaast zullen extra middelen worden ingezet wanneer de wijkteams met een begroting aantonen welke plannen de teams hebben voor hun wijk en de bewoners. Hoeveel meer geld lijkt ons een interessant discussiepunt bij de besprekingen over een nieuw te vormen coalitie.

Wij zijn in ieder geval blij dat het er naar uitziet dat een nieuwe gemeenteraad (meerderheid) het fenomeen Wijkteams weer gaat omarmen als je tenminste de verkiezingsprogramma’s mag geloven.

Jan de Koning , lijsttrekker LIJST 11  

 

Of natuurlijk een van onze andere zonnige kandidaten