Stroperig college in de stroopwafel stad?

Als ere stroopwafel van de stad Gouda heb ik een groot aantal privileges. De eerste is een gratis plaats op de publieke tribune tijdens raadsvergaderingen. De tweede is dat ik bij een kopje koffie altijd een stroopwafel krijg en de derde is dat het ambtelijk personeel mij wakker maakt wanneer ik weer eens tijdens een vergadering de binnenkant van mijn ogen heb bekeken.
Natuurlijk ben ik trots op deze privileges meer nog dan op het bestuur van deze mooie stad Gouda. Bij de verkiezingen was ik blij dat verschillende partijen aangaven dat het toch wel mogelijk moest zijn met vier wethouders deze stad te besturen. Het besturen zou ook veel vlotter gaan en de kosten bleven beperkt.
Dat het uiteindelijk toch vijf wethouders werd was alleen maar te wijten aan het drammen van de coalitiepartijen die toch wel allemaal een wethouder wilden leveren.
De afgelopen zomer kwam er echter een klink in de kabel. Onder aanvoering van de ChristenUnie werden alle wethouders in juli ontslagen omdat zij niet konden communiceren met de raadsleden en de bevolking van Gouda. Er moest en zou een andere bestuursstijl komen.
Toen werd het aan het bestuurlijk front stil hetgeen mij als “oude” stroopwafel goed uitkwam want dan kon ik genieten van mijn Nederlandse AOW onder de Spaanse zon. U weet dat de stroop die door mijn aderen stroomt af en toe moet worden opgewarmd opdat alles lekker soepel blijft.
Maar toen ik van mijn buitenverblijf in Spanje terugkwam zo half oktober zaten er niet vier of vijf wethouders maar zes. Tenslotte waren er drie partijen toegetreden tot het niet goed communicerende college met twee wethouders. De overige vier (niet goed communicerende wethouders) zaten er ook weer. Wat zal de communicatie nu soepel verlopen!
En tot overmaat van ramp werd tijdens de inauguratie ofwel installatie van de wethouders door die christelijke partijen als resultaat van keiharde onderhandelingen aangekondigd dat er nieuw beleid zou worden toegevoegd aan het reeds bestaande onder de noemer ‘actieprogramma’. De oude coalitiepartijen moeten zich rot hebben gelachen van deze toetreding. Oude wethouders blijven zitten en twee nieuwe fenomenen dienen zich aan met aanvullend nieuw beleid dat financieel nog steeds niet is onderbouwd. Misschien blijkt straks dat er voor nieuw beleid helemaal geen geld meer is dan wordt het voor die vier nog harder lachen.
Ik heb te doen met de twee nieuwe wethouders want die moeten gaan zorgen dat het hele college beter gaat communiceren met de gemeenteraad en de inwoners en graag in 16 maanden. Zelf als niet onderlegde stroopwafel lijkt mij dat een onmogelijke opgave. Maar ja in de politiek is alles mogelijk hetgeen Donald Trump in Amerika heeft ervaren. Tot zijn eigen stomme verbazing koos het volk hem als President. Dat biedt nog perspectief voor mij als Stroopwafel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
En mocht dat gebeuren in 2018 dan garandeer ik u dat ik al mijn privileges als ere stroopwafel vrijwillig zal inleveren. Als lid van de Goudse gemeenteraad namens D.E.E.S. (De Enige Echte Stroopwafel) krijg ik dan toch koffie met een stroopwafel en kan ik tijdens de vergadering (betaald) toch mijn dutje doen. Ik kan dat rustig doen omdat de wethouder die wij dan geleverd hebben de zaak wel in de gaten zal houden met zijn zes andere collega’s.

Uw ‘slapende’ Stroopwafel,
 Gerrit