“Tsunami” aan (e)moties en amendementen in Gouda

Tegen het einde van het jaar kan ik als ‘oude’ stroopwafel altijd genieten van de bespiegelingen van prominenten over het afgelopen jaar. Met zo’n speech wordt vaak een streep gezet onder het verleden en kunnen we vol goede moed het nieuwe jaar ‘betreden’. Zo ook met de speech van onze eerste burger in Gouda die ik via mijn computer kon volgen.

Tijdens de laatste raadsvergadering vertelde onze Milo dat het bestuurlijk een rustig jaar was geweest t.o.v. 2016. Me dunkt, toen viel het college in de zomermaanden en kwamen er extra wethouders om het politiek bestuurlijke schip in evenwicht te houden. Met 6 wethouders en een burgemeester kan je bijna niet kopje onder gaan. Reden om de aandacht in de speech o.m. te richten op het aantal moties en amendementen die door de fracties worden ingediend om het beleid ‘bij te sturen’.

Op een bijna triomfantelijke toon (misschien ook wel omdat de borrel en bitterballen wachtten  kon de burgemeester aankondigen dat er over 2017 in totaal 34 amendementen en 61 moties op de besluitvorming waren ingediend. Sommige fracties gingen er eens goed voor zitten want meestal volgde de burgemeester dan met het bekendmaken van welke fractie de meeste moties en amendementen had ingediend. Tot grote teleurstelling van m.n. CU en de SP gebeurde dit niet. Bij het aanhoren van deze aantallen vroeg ik mij af hoe het komt dat er zoveel moties en amendementen worden ingediend. Ligt het aan de slechte voorbereiding van het op papier zetten van beleid of ligt het aan het niet meer op papier willen verwerken van de opmerkingen vanuit de fracties alvorens de besluitvorming gaat plaatsvinden?

Ook moties en amendementen waarvan de wethouders ze ‘omarmden’, ondersteunden en toezegde naar de inhoud te zullen handelen werden in stemming gebracht. Dat vanuit de oppositie dan een amendement of motie in stemming wordt gebracht kan ik nog begrijpen maar wanneer fracties in de coalitie hun eigen wethouder, ondanks deze toezegging, met een uitspraak van de raad via een motie of amendement willen confronteren vraag ik mij af waar het vertrouwen is gebleven in het bestuur?

Of gaat het ergens anders om n.l. om in de eindejaar rede van de burgemeester te worden benoemd als kampioen motie/amendement indiener. Gelukkig dat onze Milo dit overzicht van onze kampioenen bespaarde en wat mij betreft mag dat overzicht van de topscoorders ook voor wat betreft het indienen van technische vragen achterwegen worden gelaten.

Neen, raadsvergaderingen zouden wat minder “stroperig” worden wanneer het debat zou gaan over de inhoud van het beleid en niet over details die via moties en/of amendementen zo nodig nog moeten worden toegevoegd aan de tekst. Beter luisteren en vooral raadsvoorstellen tekstueel vooraf aanpassen alvorens ze naar de besluitvormende raadsvergadering te brengen zou al een hele verbetering brengen in het mogelijk reduceren van moties en amendementen. Waar voor mij wel een kampioenslijstje van mag worden gemaakt is het eten van het aantal stroopwafels door raadsleden.

Wie de meeste heeft gegeten is misschien ook wel het vaaks in het Huis van de Stad geweest om onze belangen te behartigen. En de winnaar krijgt van mij een Super grote Stroopwafel.

 

Uw emotieloze Stroopwafel

Gerrit.