Turfmarktkerk

Als fractie van GBG hebben wij artikel 38 vragen gesteld aan het college van B&W. Reden is dat wij van mening zijn dat het college niet transparant alle informatie verstrekt over de gang van zaken met betrekking tot het hele proces van sloop van de Turfmarktkerk zowel van voor als na het opleggen van bestuursdwang. Inmiddels hebben wij wel kennis genomen van de informatie die de eigenaar van de Turfmarktkerk ons ter beschikking heeft gesteld. Het is te bizar voor woorden dat wij van de eigenaar wel de informatie ontvangen om tot ‘ waarheidsvinding ‘ te komen en van de kant van het College niet.
Enkele inwoners hebben ons gevraagd naar aanleiding van twitterberichtjes welke onze aanvullende vragen zijn aan het College inzake genoemd onderwerp.
Reden om deze vragen op onze (vernieuwde) Facebookpagina te zetten.
Wij blijven in afwachting van de antwoorden en zullen, zodra wij die hebben ontvangen van de kant van het College, die ook op Facebook plaatsen.

GEMEENTE BELANGEN GOUDA​​​​ Gouda, 17 januari 2019

Vragen Turfmarktkerk aan het College van B&W

Als fractie van GBG hebben wij maandag 14 januari j.l kennis kunnen nemen van de ter inzage gelegde stukken met betrekking tot de sloop van de Turfmarktkerk.
Naast het stellen van artikel 38 vragen gedurende de afgelopen weken en de antwoorden die wij daarop hebben gekregen willen wij nog enkele aanvullende vragen indienen. Wij doen dat omdat wij ook schriftelijk graag een reactie willen hebben van het college van B&W.

Algemeen:
1. Kan het college aangeven waarom wij niet in het bezit zijn gesteld van de door
ons schriftelijk gevraagde informatie?
De gevraagde informatie heeft niet alleen betrekking op de technische
rapportage van voor en na de ‘bestuursdwang’, maar wij willen ook graag inzage in de gevoerde correspondentie, de verslagen van de besprekingen en eventueel digitaal opgenomen verslagen tussen ODMH, de ambtelijke organisatie en het college met de eigenaar van de Turfmarktkerk.

Specifieke technische/aanvullende vragen:
1. Waarom wordt in uw rapportage bij het proces rond de dwangsom niet gecommuniceerd dat uit technische metingen blijkt dat de achtergevel van de kerk gewoon stabiel was en dat u uitging van de instabiliteit van de totale kerk?
2. Het ingenieursbureau Dekker heeft aangegeven dat de kerk met het steigerwerk dat door de eigenaar is geplaatst nog 10 -15 jaar kan blijven staan, waarom heeft u geen gebruik gemaakt van deze rapportage en waar blijken uw twijfels uit?
3. Waarom heeft het college bij het uitvoeren van het sloopwerk onder gemeentelijke regie niet gewerkt met het erkende sloopbedrijf en steigerbouwer van de eigenaar, wat u wel naar hem toe zou hebben toegezegd?
4. Heeft het college bij het verstrekken van opdracht aan sloopbedrijven gewerkt onder de bepalingen van de gemeentelijke aanbestedingsregels of is sprake van een open begroting i.c. ‘blanco check’? (recent heeft mijn fractie kennis kunnen nemen van de aanbestedingsregels inzake Turfmarktkerk waarbij de vraag kan worden aangevuld of de aanbestedingen ten behoeve van de sloop onder deze nieuwe regels vallen?)
5. Waarom heeft het college het met de eigenaar opgestelde plan van aanpak niet uitgevoerd?
6. Is het juist dat het college, voor verdere samenwerking met de eigenaar, aan hem als voorwaarde heeft gesteld dat hij zijn bezwaar bij de voorzieningenrechtbank en de bezwaarschriftencommissie zou intrekken?
7. Is het juist dat het college, in het kader van het afvoeren van puin, tot op de dag van vandaag de 50 ton en 30 km per uur die nu nog steeds geldt voor de binnenstad niet teruggebracht tot 18 ton voor iedereen, en niet alleen voor de eigenaar?
8. Waarom is er voorafgaande aan de bestuursdwang geen gedegen onderzoeksrapport op basis van een F3O protocol opgesteld?
9. Waarom gaf het college aan de bewoners in de directe omgeving vrijdag voor het weekend het vrijblijvende advies om hun heil elders te zoeken terwijl er sprake was (zoals tijdens de rechtszitting van de kant van het college werd aangegeven) van een acuut dreigingsgevaar van een instortende kerk?
10. Hebben de direct omwonenden, gelet op het acute instortingsgevaar, geen risico’s gelopen gedurende dat weekend?
11. Welke zijn hiervan de kosten voor de gemeente en welke zijn de kosten voor de eigenaar?
12. Waarom gaan de offertes van de gemeente uit van deelsloop, waarbij er nog 6 meter van de muren blijft staan, en die van de eigenaar (in eerste instantie goedgekeurd door ODMH) voor totale sloop?

Namens de fractie van GBG
Jan de Koning MCM
Fractievoorzitter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *