Enige tijd geleden, op dinsdag 7 januari 2023, heeft een horeca-ondernemer aan de Markt van Gouda de fractievergadering van Gemeentebelangen Gouda bezocht en, mede namens de groep horeca-ondernemers aan de Markt, een uitgebreide toelichting gegeven op de uitbreiding van de terrassen aan de Markt. Deze uitbreiding was in het leven geroepen ten tijde van de beperkingen rondom COVID-19 en liep tot 31 oktober 2022.

Deze groep horecaondernemers heeft tijdig een voorstel gediend om het lopende besluit rondom een uitbreiding van de terrassen te verlengen, daar de nasleep en de financiële gevolgen van de corona-crisis nog duidelijk voelbaar waren. Dit besluit was van tafel geveegd door het college van B&W van Gouda.

In overleg met deze horeca-ondernemers en samen met een aantal politieke partijen uit de Goudse gemeenteraad is er tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 maart 2023 een motie ingediend om te bereiken dat het terrassenbeleid wordt herzien, in zoverre dat vanuit een ‘ja-mits’ houding het gesprek met de betrokken ondernemers wordt aangegaan, om te kijken wat er wel mogelijk is betreffende een uitbreiding van de terrassen aan de Markt. Tot grote teleurstelling van de indieners, maar nog teleurstellender voor de betrokken ondernemers, heeft deze motie geen meerderheid weten te behalen en is hernieuwde uitbreiding van de terrassen van de baan. Er is in de gemeenteraad van Gouda geen politieke meerderheid om uitbreiding van de terrassen aan de Markt te realiseren.

Dit blijft een onderwerp dat de fractie van Gemeentebelangen Gouda, samen met de indieners van bovengenoemde motie, blijft volgen om deze groep ondernemers extra steun en mogelijkheden te bieden om de nasleep van de corona-crisis het hoofd te bieden.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG