Gemeentebelangen Gouda

Gedreven Betrokken Grensverleggend

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 voor Gouda

Download ons complete programma om Gouda beter te maken.

Praat en doe mee om dit samen te kunnen realiseren.

De Burger Centraal!

Algemeen

GBG zet zich maximaal in voor de belangen van de Goudse burgers.

Zij wil, middels haar deelname in de Goudse gemeenteraad en waar mogelijk na de verkiezing in het college, bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, door middel van een open en transparante participatie van en met de bewoners (organisaties) en wijkorganisaties in het maken en realiseren van plannen, mede op initiatief vanuit de wijken.

 

Leefbaarheid/woon- en leefomgeving

De leefbaarheid van de stad vindt  zijn basis in een veilige stad. GBG vindt veiligheid dan ook een belangrijke voorwaarde voor een aangename woon – en leefomgeving. Gouda is een stad waar iedereen zichzelf kan zijn binnen de diversiteit van de bevolking.

Bovendien let GBG ook op de oudere inwoners, omdat bij hen een situatie van sociaal isolement op de loer ligt. Bijzondere aandacht zal daarbij o.m. uitgaan naar de veiligheid en het voorkomen van een sociaal isolement van oudere inwoners. In gezamenlijkheid zal daarom met deze inwoners gericht beleid worden opgesteld.

 

Participatie

Participatie is bij de gemeente Gouda momenteel een wereldvreemd begrip. Maar niet bij GBG want de burger staat bij GBG centraal en wordt gehoord!

Op vele niveaus is dit gemeentebestuur er niet in geslaagd om burgers tijdig bij de planvorming te betrekken. Zij ervaren dat zij door dit gemeentebestuur niet worden gehoord. Daar wil GBG een radicale verandering in aanbrengen. De burger staat bij GBG in de komende raadsperiode wederom centraal. GBG wil verder bouwen en investeren in beleid, uitvoering en controle in onze stad, samen met u als inwoner. Want de wil van de inwoners is bij GBG leidend. Niet alleen in woorden maar ook in daden. Daarom is GBG een voorstander van een burgerbegroting. Een deel van de begroting beschikbaar stellen voor de bewoners zelf bijvoorbeeld aan een wijkorgaan. Een uitstekend middel om zeggenschap te delen en initiatieven en ideeën bij de inwoners op te halen. Dat is uitdagend.

 

Raadsbreed werken en referendum

GBG staat voor een laagdrempelig bestuur in combinatie met transparante en actieve communicatie naar inwoners en bedrijven. Niet het college maar de gemeenteraad bepaalt in de komende vier jaren het beleid. GBG staat voor “raadsbreed werken”. Met alle politieke partijen in de gemeenteraad het raadsprogramma vaststellen. Daardoor komt de stem van de kiezer tot uitdrukking in de keuzes van het beleid. Daarnaast staat GBG voor het invoeren van een referendum als democratisch instrument om de inwoners te betrekken bij onderwerpen die van belang zijn voor de stad en haar inwoners. Ook daardoor komt de stem van de kiezer tot z’n recht in het kader van een advies bij de plan – en besluitvorming van het te voeren beleid. Daar staat GBG voor en daar kunt u als inwoner van onze stad op rekenen. Ruime politieke ervaring als lokale partij kan met de wil van de Goudse inwoners leiden tot fractiegrootte en collegedeelname. Mag GBG daarom op 14, 15 en 16 maart 2022 op u rekenen?

Samen maken wij onze stad Gouda sterk!

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Gouda.

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 voor Gouda

Ontvang ons complete programma om Gouda beter te maken. Praat en doe mee om dit samen te kunnen realiseren.

De Burger Centraal!

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG