Van uw lijsttrekker

We staan aan de vooravond van belangrijke verkiezingen voor de gemeenteraad van Gouda. Gemeentebelangen Gouda (GBG) doet als lokale partij mee aan de verkiezingen. Wij doen dat omdat het belangrijk is om de belangen van de inwoners en ondernemers in onze stad in de gemeenteraad zo goed mogelijk te behartigen.

Als lokale partij zijn wij er voor de inwoners van Gouda. De afgelopen jaren is Gouda er niet in geslaagd om af te rekenen met de problemen die de inwoners van Gouda bijna dagelijks ondervinden.

Of het nu de (on)veiligheid is in Gouda, het handhavingsbeleid, de problematische verkeerssituatie met name in ons centrum of het geen antwoord krijgen op aan de gemeente gestelde vragen. Feit is dat de laatste jaren verzuimd is om ingrijpende maatregelen te nemen. Neen, het is een beetje ‘pappen en nathouden’ geweest in plaatst van stevig optreden van de kant van het bestuur.

Ook de communicatie tussen bestuurders en inwoners is er de afgelopen jaren minder en slechter op geworden. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen maar duidelijk is dat communiceren met de inwoners, en hoe dit aan te pakken, echt op een andere manier moet gebeuren. Wij vinden dat veel meer ‘de politiek van de straat’ een kans moet krijgen.

Inwoners zijn heel wel bereid en in staat om in hun eigen wijk en omgeving aan te geven wat er moet verbeteren in de stad te beginnen in hun eigen wijk. Benut de deskundigheid van de inwoners en laat hen daadwerkelijk via de wijkteams en bewonersplatformen mee doen met het voorbereiden en uitvoeren van beleid in Gouda. Dat scheelt niet alleen veel externe inhuur maar levert ook een grote mate van betrokkenheid op van de inwoners met hun wijk en stad.

Dat brengt de politiek weer terug bij de inwoners in plaats van een steeds verder uit elkaar te groeien. Uitgangspunt blijft daarbij dat bestuurders en iedereen die bij het bestuur is betrokken (ambtenaren) beginnen met leren te luisteren naar de inwoners. Met luisteren wordt niet alleen het probleem helder maar wordt ook vaak direct de oplossing aangegeven.

Om deze veranderingen door te voeren hebben wij een krachtdadig bestuur nodig om samen met de inwoners de problemen aan te pakken. Dat ‘afspraak dan ook werkelijk afspraak is’ behoeft geen nadere uitleg.

Wij hebben de afgelopen jaren met enige regelmaat een pleidooi gehouden voor een krachtdadig bestuur dat met het gezicht naar de inwoners en met de inwoners in de wijken aan de slag gaat. Een bestuur dat weet te communiceren en meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid geeft (inclusief budget) aan de inwoners via de wijkteams en bewonersplatformen.

Het is u bekend dat wij de afgelopen jaren kritisch waren op het beleid en het bestuur maar altijd wel met een advies om het anders te gaan doen.

Met voldoende zetels in de gemeenteraad krijgen wij de kans om deze veranderingen zoals aangegeven in ons verkiezingsprogramma door te voeren. Dat zal altijd met andere partijen moeten gebeuren maar ook hier geldt met elkaar maken wij de stad.

Stem op 21 maart a.s. op een van onze GBG-kandidaten lijst 11, wij rekenen op u om samen met u de zo lang verwachte veranderingen door te voeren.

Jan de Koning, lijsttrekker LIJST 11