Technische (en aanvullende) vragen gesteld door GBG over de kruising Fluwelensingen Tiendeweg.

 

GEMEENTE  BELANGEN GOUDA

 

Aan:      griffie van de Gemeenteraad

Betreft:  technische vragen betreffende verkeerssituatie

Datum: 31 oktober 2018-10

 

Geachte griffie,

Kunt u de onderstaande technische vragen doorgeleiden aan de betreffende afdeling?

Met dank voor de medewerking:

Theo Lucas (burgerraadslid)

 

Technische vragen betreffende: inrichting kruising Fluwelensingel/Kleiwegbrug

Na de herinrichting, mede in verband met de nieuwe opstelling van de bushalte, zijn de volgende problemen met bijbehorende klachten ontstaan.

1 fietsers:

Op het fietspad is een stopstreep geplaatst. Niet duidelijk is dat die te maken heeft met het links aan de paal bevestigd 3-kleurige fietslicht.

Bovendien als er voetgangers bij de rijweg staan opgesteld, is het 3 kleurig fietslicht voor fietsers uit het zicht en lijkt het dan een kruising zonder VRI.

Vraag:

Waarom is het fietslicht niet rechts van het fietspad geplaatst, zoals ook is geregeld in Staatscourant nummer 245 van december 1997?

Welke maatregelen worden genomen om de duidelijkheid voor fietsers en verkeersveiligheid te verbeteren?

2 voetgangers:

Komend vanaf de Fluwelensingel houdt het trottoir op bij de ingang van Klein Amerika en begint weer bij het verkeerslicht. Voetgangers moeten dat stuk achter de bushalte dus over het fietspad afleggen.

Vraag:

Waarom is hier geen trottoir aanwezig?

Wordt alsnog een oplossing gezocht om voetgangers veilig achter de bushalte om te laten passeren?

De bediening voor voetgangers van het oversteeklicht is geplaatst voorbij het fietspad aan de rijweg. Voetgangers moeten dus het fietspad over om dit te bedienen. De strook voor voetgangers bij dit verkeerslicht is zo smal, dat voetgangers al snel op het fietspad staan.

Vraag:

Waarom is de bediening van het oversteeklicht niet op het trottoir voor het fietspad geplaatst?

Wordt dit alsnog overwogen?

Wanneer kunnen wij verwachten dat de situatie wordt aangepast?

 

Aanvullende vragen

 

GEMEENTE  BELANGEN GOUDA

 

Aan:      griffie van de Gemeenteraad

Betreft:  aanvullende technische vragen betreffende verkeerssituatie

Datum:2 november 2018-10

 

Geachte griffie,

De vragen zijn een aanvulling op de door mij ingediende vragen op 31 oktober

Kunt u deze aanvullende onderstaande technische vragen doorgeleiden aan de betreffende afdeling?

Met dank voor de medewerking:

Theo Lucas (burgerraadslid)

 

Aanvullende technische vragen betreffende:

inrichting kruising Fluwelensingel/Kleiwegbrug

3.

De situatie is voor wat betreft de Verkeer Regel Installatie ( VRI) ingrijpend gewijzigd voor fietsers en voetgangers die willen oversteken vanaf Klein Amerika richting centrum en vv. Maar ook voor de fietsers die vanaf de Fluwelensingel linksaf naar het centrum willen.

Als het driekleurig verkeerslicht voor fietsers groen wordt en de fietsers amper zijn opgestapt om richting Tiendewegbrug te fietsen wordt het verkeerslicht voor automobilisten die richting Blekerssingel willen rijden ook groen. Dit levert een gevaarlijke conflictsituatie op voor de fietsers. Als de fietser eenmaal kans heeft gezien de kruising op te komen, wordt hij / zij geconfronteerd met tegenliggers (auto’s die vanaf de Blekerssingel richting Fluwelensingel rijden). Er dient zich dan een tweede mogelijke gevaarlijke verkeerssituatie aan.

Mede gelet op de zeer onoverzichtelijke en drukke situatie met overstekende voetgangers, uitstappende buspassagiers en wachtende fietsers vindt de fractie van GBG de nieuwe ontstane situatie op bestaand kruisingsvlak voor deze kwetsbare groep weggebruikers (fietsers) onaanvaardbaar.

Het komt ons voor dat deze weggebruikers een “eigen “ groenfase nodig hebben om zo veilig mogelijk vanaf de Fluwelensingel de Tiendewegbrug op te rijden.

Vraag:

          Deelt U ons standpunt met betrekking tot de gevaarszone op de kruising en zo ja bent U dan bereid om zo snel mogelijk tot aanpassing over te gaan ?

          Zo niet dan zien wij graag welke argumenten U hanteert om de huidige situatie te handhaven. 

4.

Achter de bushalte is zoals eerder aangeven bij onze eerste vragen, is het voetpad verdwenen en is daarvoor in de plaats een rood betegeld fietspad gekomen. Uit de totale inrichting maken wij op dat dit fietspad in het bijzonder is bestemd voor fietsers om hen van de rijbaan te houden en een eigen veilige omgeving te bieden.

Vraag:

Kunt U aangeven als dit fietspad als verplichtend is bedoeld, waarom er dan  niet een bord model G11 is geplaatst (blauw bord met afgebeelde witte fiets) bij de aanvang van dit pad ?