VVD en GBG willen een onafhankelijk onderzoek naar het dossier Turfmarktkerk. Nu houdt het college van B en W dit onderzoek volgens de fracties in eigen beheer, en dat is als een slager die zijn eigen vlees keurt, vinden de fracties. Want ook het handelen door B en W maakt deel uit van het onderzoek.

De twee partijen willen dat de gemeenteraad met zijn controlerende taak de verantwoordelijkheid neemt voor het doen van een aanbesteding voor een onderzoek. Dat moet in kaart brengen het verloop er heeft uitgezien van de herontwikkeling van de Turfmarktlocatie. VVD en GBG willen een motie die daartoe oproept, op 6 maart in de raad in stemming brengen.

Aantonen
Gouda laat adviesbureau BMC aantonen hoe het met de besluitvorming rond de bouwvallige Turfmarktkerk is verlopen. Dat gebeurt in opdracht van de directie van de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Het feitenonderzoek over het handelen rondom de kerk moet in april af zijn.

Frederiek Stroop van Renen (VVD): ,,Naast het BMC-onderzoek lopen nog WOB-verzoeken. Deze parallelle onderzoekslijnen kunnen concurreren. Terwijl een onderzoek in opdracht van de raad een overkoepelend karakter kan hebben. Wat voor uitspraak er ook komt, je houdt altijd het stigma dat een de uitkomst in het voordeel van het college kan zijn. Toen we als raad hoorden dat er een onderzoek zou komen, was de aanbesteding al gedaan. Dat is niet echt handig. De opdracht had beter kunnen gaan naar Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, omdat dan ook wordt gekeken naar ‘gedragszaken’. Dat is in dit dossier wel van toepassing. Nu is de opdracht en de invloed daarop wel erg summier.”

Kantelmoment
BMC focust zich op ‘relevante kantelmomenten’, zoals diverse onderzoeksrapporten waarop Gouda zich heeft gebaseerd en de financiële consequenties van de diverse besluiten. Ook de manier waarop B en W en de omgevingsdienst het proces hebben gevolgd, is onderwerp van onderzoek. Dat geldt ook voor de communicatie met de raad, omwonenden en kerkeigenaar Khalid Boutachekourt.

Eerder liet Boutachekourt al weten dat hij liever zag dat de raad opdracht had gegeven voor het externe onderzoek dat nu door BMC wordt uitgevoerd. ,,Dat was chic geweest, omdat het college mede-onderwerp is van onderzoek.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.