Op dinsdag 20 juni jl. heeft wethouder Bunnik, portefeuillehouder voor o.a. Financiën, belastingen, economie en sport, de fractie van Gemeentebelangen Gouda bezocht. Het feit dat de aanwezigen goed bekend zijn bij en met de wethouder, vond deze ontmoeting plaats in een prettige sfeer. 

Ook ruim voor het bezoek van wethouder Bunnik heeft de fractie van GBG een aantal onderwerpen vastgesteld waarover van gedachten kon worden gewisseld met de wethouder, zodat de heer Bunnik zich hierop kon voorbereiden. De onderwerpen, die tijdens een ruim 1,5 uur durend overleg zijn behandeld, liepen uiteen van de hondenbelasting, de economische activiteiten in Gouda en de aantrekkelijkheid van Gouda als vestigingsplaats voor bedrijven en ondernemers tot het continueren van het Volwassenenfonds en het gegeven dat een op succes gericht sport- en beweegbeleid niet zonder goede sportaccommodaties kan. Ook een gericht verantwoord en duurzaam onderhoudsinvesteringsplan voor sportaccommodaties voor de lange termijn passeerden de revue. 

Naast de vooraf vastgestelde onderwerpen werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om aanvullende vragen te stellen die door wethouder Bunnik zeer gepassioneerd zijn beantwoord. De opstelling van de GBG-fractie in deze raadsperiode en de nadruk op bestuurlijke samenwerking in de raad in het belang van de Goudse burgers kwamen eveneens uitvoerig aan de orde.  

De fractie van Gemeentebelangen Gouda dankt wethouder Bunnik voor zijn aanwezigheid, zijn bijdrage aan deze informele bijeenkomst en de voorbereiding en beantwoording op de gestelde vragen. 

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG