Op dinsdag 30 mei jl. heeft Gemeentebelangen Gouda wethouder Thierry van Vugt (portefeuille o.a. binnenstad, onderwijs, cultuur, stadsmarketing, vastgoed en woonwagens) ontvangen in de fractievergadering. In ruim een uur heeft de wethouder uitgebreid gereageerd op de vragen van de fractie. Een bijzonder prettig gesprek dat voor herhaling vatbaar is.

In navolging van wethouder Tetteroo (Rogier) en wethouder Klijmij – van der Laan (Michel) heeft ook wethouder Van Vugt in een informele setting kennisgemaakt met de leden van de fractie van Gemeentebelangen Gouda en is hij ingegaan op de vragen van de fractie over o.a toerisme, de woonwagens, de binnenstad en kunst en cultuur. Extra bijzonder voor deze wethouder: het was voor hem de eerste keer dat hij (buiten de eigen fractie om) werd uitgenodigd om informeel met leden van een gemeenteraadsfractie over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen. Een primeur waar de fractie van Gemeentebelangen Gouda zeer verheugd mee is.

Kijkend op de inhoud van de gestelde vragen ging het wat de woonwagenaangelegenheden betreft over de situatie op de Goudkade én de realisatie van standplaatsen in Westergouwe. Ook een aantal vragen rondom de Cultuurnota en hetgeen daaruit voortvloeit aan verplichtingen, zoals de nulmeting voor kunst in de openbare ruimte, kwam aan de orde. Tevens heeft wethouder Van Vugt vragen beantwoord over de positieve effecten van Gouda750 en de visie op toerisme in Gouda.

Binnenkort zal wethouder Bunnik (Michiel) een bezoek aan de fractie van Gemeentebelangen Gouda brengen. Qua timing goed gepland, want eind juni staan voor de gemeenteraad de behandeling van de Jaarrekening 2022, de Kadernota en de 1e bestuursrapportage 2023 gepland. Via deze weg dank ik namens de gehele fractie wethouder Van Vugt voor zijn aanwezigheid in een informele en zeer prettige sfeer en zijn heldere en transparante reacties op de vragen van de fractieleden van Gemeentebelangen Gouda.

Chat openen
1
Hallo, kan ik u ergens mee helpen? - Rüstem Çetin | Fractievoorzitter GBG